അമ്പലങ്ങൾ

പൂനിലാര്‍ക്കാ‍വ്‌ ദേവീക്ഷേത്രം,കൊടകര.

പരശുരാമനാല്‍ പ്രതിഷ്‌ഠിക്കപ്പെട്ട 108 ദുര്‍ഗാലയങ്ങളില്‍ സാക്ഷാല്‍

Read More »

ദുര്‍ഗ്ഗാദേവീ ക്ഷേത്രം,അഴകം.

കൊടകര ജംഗ്‌ഷനില്‍ നിന്നും 2 കിലോമീറ്റര്‍ തെക്കു ഭാഗത്ത് മൂന്ന് വശവും നെല്‍ വയലുകളും ഒരു ഭാഗം എന്‍. എച്ച് 47 ഉം ഉള്‍പ്പെട്ട അഴകം ഗ്രാമത്തില്‍ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.

Read More »

പുത്തുക്കാവ്‌ ദേവീ ക്ഷേത്രം,കൊടകര.

കൊടകര ജംഗ്‌ഷനില്‍ നിന്നും ഏകദേശം 3 കി. മി തെക്കു പടിഞ്ഞാറു മാറി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ ഭഗവതി ചിരപുരാതന കാലത്ത് ദേവീ ഭക്തനായ കോടശ്ശേരി

Read More »

കൊടകര കുന്നത്യക്കോവില്‍ ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ (സുബ്രമഹ്ണ്യന്‍, ശിവന്‍, വിഷ്‌ണു)

കൊടകര ജംഗ്‌ഷനില്‍നിന്നും ഉദ്ദേശം 1 കിലോമീറ്റര്‍ വടക്കുഭാഗത്ത് കുന്നത്യക്കോവില്‍ കുന്നിന്റെ

Read More »

തിരുത്തൂര്‍ ശ്രീ ക്യഷ്‌ണക്ഷേത്രം.

കൊടകര വെള്ളിക്കുളങ്ങര റോഡില്‍ കുംഭാരകോളനി വഴിയില്‍ 1 കിലോമീറ്റര്‍ മാറി കിഴക്കു ഭാഗത്തായി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.

Read More »

മനക്കുളങ്ങര വിഷ്‌ണു ക്ഷേത്രം.

ഭക്തവത്സലനായ മഹാവിഷ്‌ണു രൂപത്തില്‍ ഇവിടെ

Read More »

കരുപ്പാംകുളങ്ങര ശ്രീ ധര്‍മ്മ ശാസ്‌താ ക്ഷേത്രം.

കൊടകര – ഇരിഞാലക്കുട റോഡില്‍ വഴിയമ്പലം ജംഗ്‌ഷനില്‍ നിന്നും 1 കിലോമീറ്റര്‍ വടക്കു പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്ത് മനക്കുളങ്ങര വിഷ്‌ണു ക്ഷേത്രത്തിനടുത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു

Read More »

എടവന ശ്രീ മഹാവിഷ്‌ണു ക്ഷേത്രം.

കൊടകര ജംഗ്‌ഷനില്‍ നിന്നും ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്റര്‍ വടക്കു ഭാഗത്ത് ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു

Read More »

തേശ്ശേരി ചീക്കാമുണ്ടി ശ്രീ മഹാവിഷ്‌ണു ക്ഷേത്രം.

ചാലക്കുടി അതിര്‍ത്തിയില്‍ കൊടകര – തേശ്ശേരിയില്‍ അമ്പലം- പള്ളി റോഡില്‍ വടക്കു ഭാഗത്തായി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.ധ്വജഹിതമുള്ള

Read More »

ശ്രീ കണ്ടംകുളങ്ങര മഹാവിഷ്‌ണു ക്ഷേത്രം.

കൊടകര എന്‍.എച്ച് 47 ല്‍ 1 1/2 കിലോമീറ്റര്‍ തെക്കു ഭാഗത്ത് കനകമല – വട്ടേക്കാട് റോഡരുകില്‍ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.

Read More »
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.