പുത്തുക്കാവ്

പുത്തൂക്കാവ് ദേവീക്ഷേത്രത്തിലെ താലപ്പൊലി മഹോല്‍സവം ഭക്തിസാന്ദ്രമായി

കൊടകര: പുത്തൂക്കാവ് ദേവീക്ഷേത്രത്തിലെ താലപ്പൊലി മഹോല്‍സവം ഭക്തിസാന്ദ്രമായി. കാവില്‍ദേശത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ പള്ളിയുണര്‍ത്തല്‍, നിര്‍മാല്യം, മണ്ഡപത്തില്‍ കളഭം, 4.30 ന് തൃപ്രയാര്‍ ...

Read More »

പുത്തൂക്കാവ് താലപ്പൊലി കാവില്‍ദേശത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ 23 ന് ആഘോഷിക്കും

കൊടകര: പുത്തൂക്കാവ് ദേവീക്ഷേത്രത്തിലെ താലപ്പൊലി മഹോല്‍സവം കാവില്‍ദേശത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ 23 ന് ആഘോഷിക്കും. ഇതോടനുബന്ധിച്ച് 22 ന് വൈകീട്ട് 4.30 ...

Read More »

പുത്തുകാവ് താലപ്പൊലിക്ക് കൊടിയേറി

കൊടകര: പുത്തുകാവ് ദേവീക്ഷേത്രത്തിലെ താലപ്പൊലിയുടെ കൊടിയേറ്റവു പറപുറപ്പാടും നടന്നു. ദേവസ്വം ഭരണസമിതിയും നാട്ടുകാരും താലപ്പൊലി ഊഴക്കാരായ കാവില്‍ ദേശക്കാരും ചേര്‍ന്നാണ് ...

Read More »

പുത്തൂക്കാവ് താലപ്പൊലി: കൊടിയേറ്റവും പറപുറപ്പാടും 25 ന്

കൊടകര: പുത്തൂക്കാവ് ദേവീക്ഷേത്രത്തിലെ താലപ്പൊലി മഹോല്‍സവത്തോടനുബന്ധിച്ച കൊടിയേറ്റവും പറപുറപ്പാടും 25 ന് നടക്കും. രാവിലെ 8 ന് നവകം,പഞ്ചഗവ്യം, 9 ...

Read More »

പുത്തുക്കാവ് ദേവീക്ഷേത്രത്തില്‍ അഷ്ടമംഗലപ്രശ്‌നം നടത്തി.

കൊടകര : പുത്തുക്കാവ് ദേവീക്ഷേത്രത്തില്‍ അഷ്ടമംഗലപ്രശ്‌നം നടത്തി. മറ്റം ജയകൃഷ്ണപണിക്കര്‍ നേതൃത്വം നല്‍കി. ക്ഷേത്രം തന്ത്രി അഴകത്ത് ത്രീവിക്രമന്‍ നമ്പൂതിരി ...

Read More »

താലപ്പൊലിമഹോത്സവത്തിന്റെ ബ്രോഷര്‍ പ്രകാശനം നടത്തി

കൊടകര: പുത്തുകാവ് ദേവീക്ഷേത്രത്തില്‍ കാവില്‍ ദേശത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ജനുവരി 23 ന് നടക്കുന്ന താലപ്പൊലിമഹോത്സവത്തിന്റെ ബ്രോഷര്‍ പ്രകാശനം കൈമുക്ക്‌വൈദികന്‍ രാമന്‍ ...

Read More »

ഈശ്വരമംഗലം പൂരം 12 ന് ആഘോഷിക്കും

കൊടകര: പുത്തുകാവ് ഈശ്വരമംഗലം പൂരം 12 ന് ആഘോഷിക്കും. രാവിലെ നവകം,പഞ്ചഗവ്യം, ശ്രീഭൂതബലി, എഴുന്നള്ളിപ്പ്, പഞ്ചാരിമേളം, ഉച്ചക്ക് പ്രസാദഊട്ട്, വൈകീട്ട് ...

Read More »

പുത്തുക്കാവ് ദേവീക്ഷേത്രത്തില്‍ നടന്ന സര്‍വ്വൈശ്വര്യപൂജ

കൊടകര പുത്തുക്കാവ് ദേവീക്ഷേത്രത്തിലെ ശ്രീമദ് ദേവീഭാഗവത നവാഹ യജ്ഞത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന സര്‍വ്വൈശ്വര്യപൂജ.

Read More »

പുത്തുക്കാവ്‌ ക്ഷേത്രത്തില്‍ പ്രതിഷ്ഠാദിനം ആഘോഷിച്ചു

കൊടകര : പുത്തുക്കാവ് ദേവീക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാദിനമഹോത്സവം ആഘോഷിച്ചു. വിശേഷാല്‍പൂജകള്‍, കലശം, ശ്രീഭൂതബലി, പഞ്ചാരിമേളം, പ്രസാദഊട്ട് എന്നിവയുണ്ടായി. ക്ഷേത്രച്ചടങ്ങുകള്‍ക്ക് ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ...

Read More »

പുത്തുകാവ് ക്ഷേത്രത്തില്‍ പ്രതിഷ്ഠാദിനം 10 ന് ആഘോഷിക്കും

കൊടകര: പുത്തുകാവ് ദേവീക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാദിനം 10 ന് ആഘോഷിക്കും. രാവിലെ നവകം, പഞ്ചഗവ്യം, ശ്രീഭൂതബലി, പഞ്ചാരിമേളം എന്നിവയുണ്ടാകും. മേളത്തിന് പെരുവനം ...

Read More »
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.